Voor wie

Voor wie

Er zijn wettelijke beschermingsmaatregelen voor mensen die tijdelijk/duurzaam niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

We onderscheiden de volgende cliënten:


Mensen met een verstandelijke beperking

De wettelijke beschermingsmaatregelen zijn ingesteld voor meerderjarigen die niet in staat zijn hun eigen belangen

goed waar te nemen. Voor mensen met een verstandelijke beperking is die bescherming nodig. Een onderbewindstelling

kan juist die bescherming en veiligheid bieden waardoor zelfstandig wonen mogelijk is of wordt of blijft.


Mensen met een psychische beperking

Ook voor mensen met een psychiatrische aandoening of met verslavingsproblematiek kan een beschermingsmaatregel,

al of niet tijdelijk, een oplossing bieden voor ontstane financiële problemen. Maar ook kan een onderbewindstelling die

veiligheid en zekerheid bieden waardoor u zich zo zelfstandig mogelijk kan blijven handhaven in de samenleving.


Mensen met een psychogeriatrische aandoening

Ouderen wiens functies achteruit gaan door bijvoorbeeld dementie, kunnen soms niet meer in staat zijn hun eigen belangen

te behartigen en hun eigen zaken te regelen. Vanzelfsprekend dat iemand uit de familie (zoon of dochter) dan bijspringt en helpt.

Maar niet altijd is er familie of is familie daartoe in staat. In onze samenleving komt het steeds meer voor dat ouderen in dat

opzicht echt alleen op de wereld staan. Een professionele bewindvoerder kan dan de oplossing zijn. Ook bij conflicten en onenigheden

in de familie kan een buitenstaander als bewindvoerder de zaken in goede banen leiden.


Mensen met problematische schulden

Zoals er voor de al genoemde categorieën op de eerste plaats de reguliere zorg- en hulpverlening is,

zo is dat ook voor mensen met schuldproblemen. Echter soms zijn deze problemen zodanig dat zij er zelf niet meer uit kunnen komen.

Ook komt het regelmatig voor dat door de schuldhulpverlening mensen worden doorverwezen, omdat schuldregeling of schuldsanering

geen zin heeft als niet ook het beheer van de inkomsten goed geregeld is. In de budgetbegeleiding is dan gebleken dat mensen daar

zelf niet goed toe in staat zijn door flankerende problemen. U komt dan in een steeds verdergaande schuld terecht, waar u niet meer

zelf uit kan komen. Ook hierin kunnen wij u begeleiden in de vorm van budgetadvies, budgetcoaching of budgetbeheer.