Beheer PGB

Beheer PGB


Wat is PGB?

Een PGB (Persoonsgebonden Budget) is een financieringsvorm waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Uw gemeente , het CIZ of Bureau Jeugdzorg beoordeelt of u zorg nodig heeft en in aanmerking komt voor een PGB.


Voorwaarden

Aan een PGB-budget zijn zowel rechten als plichten verbonden. Zo kunt u zelf uw zorgverlener kiezen, maar moet u ook de complete administratie over uw PGB voeren. Om deze reden kunt u ervoor kiezen uw PGB-administratie aan ons uit te besteden. Lucassen Bewindvoering heeft de deskundigheid om dit voor u te doen.


Wat doen wij voor u?

fungeren als postadres voor al uw PGB-correspondentie;

openen en beheren van uw PGB-rekening;

de afspraken die u heeft gemaakt met uw zorgverlener leggen wij voor u vast in een zorgovereenkomst;

beoordelen of de afspraken met uw zorgverlener passen binnen uw indicatie en PGB-budget;

voeren van de salarisadministratie;

leggen verantwoording af aan het zorgkantoor over de besteding van uw PGB;

verzorgen van opgave aan de belastingdienst;

opstellen budgetoverzichten.


Wat doet u zelf?

u kiest zelf uw zorgverlener en bepaalt wanneer, waar en hoe de zorg wordt geleverd;

het aanvragen van een indicatie (Lucassen Bewindvoering  informeert u op tijd over het aflopen van uw indicatie).


Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.


terug naar de pagina Onze diensten