Privacybeleid

Cookies & Privacy


PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

LUCASSEN BEWINDVOERING


Laatst bijgewerkt op 20 juli 2018


Lucassen Bewindvoering, gevestigd te Budel (postadres: Postbus 2211 6020 AE Budel), Nederland,

(hierna: “Lucassen Bewindvoering”, “wij” of “ons”) wil dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

Deze Privacyverklaring helpt u om ons privacy- en cookieverklaring te begrijpen, inclusief welke persoonlijke gegevens we verzamelen verkregen via de website www.lucassenbewindvoering.nl (hierna: “Website”), waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen,

hoe we ze beschermen en wat uw persoonlijke rechten zijn.


Wij respecteren de privacy van onze klanten en gebruikers van onze site. Dit betekent dat wij te allen tijde zullen proberen om uw privacy

te beschermen en dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de

toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld (GDPR).


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dit betekent dat:


wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Zie privacyverklaring;

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden,

wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen

die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen,

de verwerking te beperken of te verwijderen.


Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd.

Wij raden u aan om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen.


 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via onze Website verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van de Website.


Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken,

tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de

overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.


Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

naam, adres, woonplaats

telefoonnummer

IP-adres

door u gestelde vragen aan onze medewerkers


 

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen

onze organisatie te beschermen. Wij maken onder andere gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht

van uw gegevens en communicatie. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig.

Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te waarschuwen

volgens de pagina: CONTACT.


 

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Lucassen Bewindvoering verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan een wettelijke verplichting te voldoen.


 

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

Wij bieden via onze Website een contactformulier aan, waarbij wij u om gegevens kunnen vragen om uw verzoek te behandelen

(o.a. voor het afhandelen van de door u gestelde vraag/vragen). Behalve voor uw e-mailadres, kunt u daarbij zelf bepalen welke

gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige

beantwoording en afhandeling van uw verzoek. Daarnaast bewaart Lucassen Bewindvoering uw persoonsgegevens vanaf uw aanmelding

voor beschermingsbewind of budgetbeheer. Na het einde van uw beschermingsbewind of budgetbeheer zullen uw persoonsgegevens volgens

de wettelijk bewaartermijn bewaard blijven.


 

COOKIES

Op de Website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website

naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. Deze informatie bevat geen

naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens

uw bezoek aan onze Website geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser.


Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.

Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.


Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van

derden die op onze pagina’s worden weergegeven.


Functionele cookies:

Hieronder vindt u een lijst van cookies welke geplaatst kunnen worden en die voor functionele doeleinden worden gebruikt:


Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.lucassenbewindvoering.nl


Naam: Google Analytics  (Google Inc.)


Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld,

wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen

de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.


 

RECHTEN EN KEUZES

Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen,

of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens,

of indien u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen

(voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen

via info@lubv.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.


We willen u erop wijzen dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om

eventuele transacties uit te voeren waaraan u was begonnen voordat u de wijziging of verwijdering aanvroeg

(bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt via ons contactformulier. Er kan ook resterende informatie zijn, die blijft bestaan

binnen onze databases en andere records en die niet wordt verwijderd.


We proberen uw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is.


U kunt contact opnemen via info@lubv.nl


Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.