Curatele

Curatele

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiƫle zaken als andere persoonlijke belangen niet meer zelf kunnen regelen.

U kunt daarbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening. Ook noemt de wet als redenen voor onder curatelestelling gewoonte

van drank- en/of  drugsmisbruik. Het drank- en/of drugsgebruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden

waargenomen of dat iemand de veiligheid van hem-/ haarzelf of anderen in gevaar wordt gebracht.


Iemand die onder curatele wordt gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en kan dus niet meer zonder toestemming van de curator

zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Bijvoorbeeld het kopen van een huis of wasmachine, het aangaan van een huurovereenkomst, 

en dergelijke. Op het moment dat een onder curatele gestelde persoon zonder toestemming van zijn curator een overeenkomst sluit,

is deze overeenkomst vernietigbaar. Dit betekent dat de curator de overeenkomst terug kan draaien. Het doel van curatele is om de

betreffende persoon te beschermen op persoonlijk en financieel vlak.


Alle lopende ondercuratelestellingen zijn opgenomen in het openbare curatele register, te vinden via www.rechtspraak.nl.

Ook maakt de griffie binnen tien dagen na de uitspraak van de rechter de ondercuratelestelling in de Staatscourant bekend.


terug naar de pagina Onze diensten